Hvis affaldsproducenter beder om dokumentation for indberettet mængde

Miljøstyrelsen skrev d. 23.01.2015:
I uge 9 sender vi en årsopgørelse til de virksomheder, som havde den største affaldsproduktion i 2013 om deres mængder for 2013 og 2014, således at de kan få overblik over hvor meget affald de har haft, og hvordan det er håndteret.

Med affaldsproducenter menes de virksomheder, hvis aktivitet oprindeligt skabte affaldet. I kan altså forvente at få henvendelser fra jeres kunder, hvis der er noget i de indberettede mængder, de ikke forstår.

Løsning:
Dette klares nemt i AffaldsData programmet. Vælg Rapporter / Affaldsdatamængde pr. kunde. Vælg Sidste år. Fjern afkrydsning for ‘Alle kunder’ Vælg ønsket kunde. Tryk Udskriv. I får nu en udskrift for valgt kunde, med sum for hver vare, og en total sum til sidst.