Vælg / Fravælg valgmuligheder i programmet

For at gøre programmet mere overskueligt og hurtigere at bruge, har vi valgt at lade alle tabelværdier være redigerbare. Dette tillader at man tilpasser programmet 100% til den enkelte virksomhed, og sikrer samtidig at hele indberetnings processen strømlines bedst muligt.

I denne vejledning benytter vi listen med indberetter roller som eksempel, men princippet er det samme i hele programmet.

Indberetter Roller

Når man laver en ny indberetning er det første vindue man præsenteres med dette.
vælg/fravælg - 1

I alle menuer hvor der er forskellige valgmuligheder finder man i nederste venstre hjørne en lille svensknøgle
vælg fravælg 2

Klikker man på denne får man adgang til at redigere listen over valgmuligheder.

Rediger Indberetter Roller

vælg fravælg 3

I dette eksempel benytter virksomheden sig ikke af Import/Eksport og ønsker derfor ikke at få vist disse to valgmuligheder. De fjerner derfor fluebenene i hhv. Import og Eksport og klikker “Luk”

Ny visning af Indberetter Roller

Herunder ses den nye visning virksomheden ser når der laves en ny indberetningslinie.

vælg fravælg 4

Info: Man kan til enhver tid tilføje valgmuligheder til listen igen.