Vælg / Fravælg EAK-numre fra visning

Vi har forsøgt at stille EAK-numrene op så overskueligt som muligt. Med en opdeling i Niveau 1, 2 og 3. Det er dog muligt at redigere hele listen så man aldrig kommer til at se de numre man ikke selv beskæftiger sig med.

Hvis man fx. kun arbejder med Jern og metal, kan man sætte programmet op til kun at vise de EAK-numre der indeholder Jern og metal.

Start med at finde EAK menuen, se herunder hvordan denne findes.
eak-menu

Denne menu kan også findes ved at højreklikke på det gulefelt ved EAK-nummer i en Indberetning. Efterfulgt af et klik på svensknøglen i nederste venstre hjørne.

EAK Redigeringsmenu

Vælg/Fravælg EAK numre

I denne menu kan man fjerne fluebenet i de EAK numre man ikke har brug for. Det anbefales at markere feltet “Vis valgte” Dette gør at alle EAK numre (På alle niveauer), man fravælger forsvinder helt fra oversigten.

Herunder ses et eksempel på en EAK-menu før og efter redigering.

EAK menu før redigering

vælg/fravælg EAK-numre

Her ses den fulde og noget uoverskuelige liste med EAK numre på alle niveauer.

EAK menu Efter redigering

Vælg/Fravælg EAK-numre

Her ses den redigerede og meget mere overskuelige liste.