Guide til opsætning af firma

Det er naturligvis vigtigt at brugeren af Vipilon’s AffaldsData System har oprettet den korrekte firmaprofil i programmet, dette gøres for at sikre at indberetninger udføres for den korrekte virksomhed.

Programopsætning

For at kunne indtaste firmaoplysninger skal brugeren ind i menuen:
“Programopsætning”

Dette menupunkt ses på billedet herunder.
Programopsætning - menu

Firmaoplysninger

I denne menu har brugeren mulighed for at indtaste alle oplysninger for virksomheden. Der kan samtidig defineres standard tekster for felterne “Beregning” og “Estimering”.

Et eksempel på dette ses herunder.
Programopsætning - firmaoplysninger