Vipilon AffaldsData: System-til-System

Som indsamler, modtager eller Indsamler og Modtager af affaldsprodukter er man forpligtet til at indberette alle de produkter man håndterer til miljøstyrelsen. Her skal man være tilmeldt miljøstyrelsens affaldsdata system.
For at indberette data, skal der indtastes en hel masse oplysninger om produktet, det sted affaldet kommer fra, håndtering af affaldet og hvad der videre sker med det. Dette kan man indtaste manuelt hver gang, via en hjemmeside på virk.dk , eller man kan gøre det i et program der er lavet til formålet. Det er sådan et program vi har udviklet. Her knytter man f.eks. de nødvendige informationer til Klipjern en gang for alle, så fremover skal man bare vælge varen Klipjern, så finder programmet selv alle de nødvendige informationer.
Hvis man i forvejen laver afregninger i et administrativt program, kan man eksportere kendte data fra dette program (varenummer, kundenummer, vægt, fakturanummer, fakturadato) og lade vores program flette de nødvendige affaldsdata sammen med afregningsdataene.
Hvis man Ikke laver afregninger i et program i forvejen, indeholder vores program en komplet faktureringsdel, der kan lave afregninger, fakturaer og kreditnotaer.
Når data så skal sendes til det offentlige, kræver det et klik på en knap, så klarer programmet resten.

Jeres gevinst ved at gøre dette:
Ved at være tilmeldt affaldsdata registret, overholder man loven, og risikerer ikke at blive straffet for manglende tilmelding.
Når folk skal af med affald, kan de finde autoriserede modtagere i affaldsdata registret ( https://www.affaldsregister.mst.dk/ ), så ved at være oprettet her, bliver man mere synlig for mulige kunder.
Når affaldsdata behandles af vores program, er det let og meget automatiseret at overholde loven, og der er mulighed for at udnytte de data der er indtastet. Man kan trække rapporter ud, med de mængder der er modtaget, sorteret på kunde og vare.

Prisen for programmet er:
System til System udgaven  14.995,- + moms  ( incl. installation, oplæring og 3 års support og opdateringer)
Modul til import fra administrativt program  2.500,-  ( Engangsbeløb, incl. installation, opsætning, oplæring og support)

En licens dækker 1 p-nummer. Ved flere p-numre laver vi et tilbud.