Funktionssignatur

For at kunne sende indberetninger automatisk til Miljøstyrelsen, skal der installeres et funktionssignatur på pc’en. Forskel på et medarbejdersignatur og et funktionssignatur er bl.a.  at der ikke skal bruges et pinkort til et funktionssignatur. Her sættes programmet op til at kende funktionssignaturen og sende den med til Miljøstyrelsens servere.

Bestilling af Funktionssignatur.

Gå ind på www.nets-danid.dk

Log på selvbetjening

Vælg ’Øvrige signaturer’

Vælg ’Funktionssignatur’

Bestil Funktionssignatur. Navngiv det gerne med årstal, f.eks. NemAffaldsData2014

 

På skærmbilledet der viser at en velkomstmail er sendt, står den nødvendige installationskode. Denne skrives ned.

 

Når velkomstmailen modtages.

Klik på det installationslink der findes i velkomstmailen.

Indtast installationskoden, der blev skrevet ned tidligere. Hvis den ikke blev skrevet ned, kan man finde den på www.nets-danid.dk ved at logge på selvbetjeningen.

Installer som anbefalet.

Opret en adgangskode. Husk at skrive den ned, da den skal bruges sidst i installationen, samt ved en eventuel senere geninstallation.

Efter installationen ligger funktionssignaturen nu som en fil, der skal aktiveres.

Filen ligger i  c:\brugere\<brugernavn>\.OCES

Klik på filen, og vælg ’Installer’.

Lad systemet selv finde korrekt placering (placeres under Personlige).

Ovennævnte adgangskode indtastes nu.

 

Aktiver Funktionssignaturen i Vipilon AffaldsData programmet.

Start Affaldsdata programmet.

Vælg Opsætning / Programopsætning

Klik på fanebladet STS

Klik på ’Find certifikat’

Marker den funktionssignatur der lige er oprettet.

Klik på OK.

Afslut og genstart Vipilon AffaldsData programmet.

Signaturen er nu klar, og der kan sendes via System Til System uden at angive kode.